Numerologia

TILAA NUMEROLOGIATULKINTA:


Numerologia on yksi tapa monesta saada selville ihmisen elämäntehtävä, vahvuudet ja heikkoudet, sekä opit ja haasteet mitä on tultu tässä elämässä oppimaan.

Numerologiassa jokaisella kirjaimella on oma numeronsa ja numerot värähtelevät omaa energiaansa. Numeroita on vain 1-9, jolloin numeroita yhteenlaskettaessa tulos supistetaan aina niin monta kertaa, kunnes summaksi tulee jokin näistä numeroista. (Poikkeuksena mestariluvut 11, 22, 33 jne.). 

Nimen vokaaleista saadaan selville mihin alitajuntasi pyrkii, eli sisäisiä tavoitteitasi elämässä. 

Nimen konsonantit taas kertovat vaikutelman, jonka annat itsestäsi ulospäin, eli miten muut ihmiset näkevät sinut. 

Minuus saadaan näiden kahden yhteisestä summasta ja se kertoo, kuka tai millainen todella sisimmissäsi olet. 

Syntymäpäivä taas kertoo elämäntehtävän, mitä asioita on tultu oppiman ja tekemään juuri tässä elämässä. 

 Numerot jotka puuttuvat kokonaan nimestä, ovat haasteita tai opinpaikkoja, joita tulisi harjoittaa. Saat selville myös tähän elämään mahdollisesti siirtyneen karman.

Numerologiassa on myös jaettu elämä ajanjaksoihin ja pyramideihin, joita jokaista edustaa jokin numero ja sen energia, kullakin ihmisellä omat numeronsa. Nämä edustavat elämän käännekohtia ja huippuja, jotka toisinaan voivat muuttaa elämän suunnan kokonaan.  Numerologia kertoo myös henkilökohtaisen vuoden, eli minkälaista teemaa ja tapahtumaa eteesi juuri kuluvana vuonna tuodaan.